jakie są cechy charakteru

Każdy człowiek przychodzi na świat z pewnymi cechami charakteru. Inne z kolei nabywa z wiekiem. Niektóre z nich są pozytywne, a inne z kolei negatywne. Każdy człowiek stanowi zatem indywidualną oraz niezwykle wyjątkową mieszankę poszczególnych cech charakteru. Zatem jakie są cechy charakteru warto posiadać?

Jakie są znane typu osobowości?

Charakter jest w psychologii powszechnie określany jako zespół poszczególnych cech, które to warunkują zachowanie się poszczególnych osób w różnorodnych, często trudnych sytuacjach.
Powszechnie w psychologii znane są cztery, podstawowe typy osobowości, wśród których można wymienić:
– sangwinika
– melancholika
– choleryka
– flegmatyka

Jakie są pozytywne cechy charakteru?

Za pozytywne cechy charakteru u każdego człowieka są uważane te, które są cenione u drugiej osoby i które to pozwalają na osiąganie sukcesu i nawiązywanie pozytywnych relacji z innymi ludźmi.

Wśród wielu istotnych cech charakteru można wymienić asertywność.
Jest to nic innego jak umiejętność odmawiania wykonania poszczególnych czynności w taki sposób, aby jednocześnie nie urazić uczuć drugiej osoby. Warto wiedzieć o tym, że asertywność jest taką cechą charakteru z którą to człowiek się nie rodzi, a której to można się w życiu nauczyć. Ta cecha charakteru jest bardzo przydatna w pracy, zwłaszcza u osób, które piastują stanowiska kierownicze.

Inne ważne cechy charakteru to szczerość oraz prawdomówność. Osoba posiadająca te istotne cechy charakteru zawsze mówi to co czuje, dzięki czemu potrafi sobie zjednać zaufanie wielu innych osób.

Ważną cechą charakteru jest także empatia, która to polega na umiejętności wczuwania się w stany emocjonalne innych ludzi. Osoby empatyczne zazwyczaj bardzo dobrze rozumieją emocje przeżywane w danej sytuacji przez inna osobę. Empatia w dużym stopniu jest powiązana z wrażliwością. Jest ona bardzo mocno ceniona w zawodzie nauczyciela, psychologa czy też lekarza.

Niezwykle istotną cechą charakteru jest także komunikatywność. Osoby z ta cechą posiadają ogromną zdolność nawiązywania oraz utrzymywania pozytywnych relacji z innymi ludźmi. Komutatywność pozwala na budowanie jasnych oraz w pełni zrozumiałych wypowiedzi oraz w pełni efektywne rozwiązywanie konfliktów.

złość

Jakie są negatywne cechy charakteru

Negatywne cechy to takie, których posiadanie nie pomaga w poprawnym funkcjonowaniu danej jednostki w społeczeństwie.
Cechy takie mają bowiem negatywny wpływ na funkcjonowanie danej osoby w życiu rodzinnym oraz w pracy zawodowej.

Jedną z negatywnych cech człowieka jest egoizm oraz wulgarność.
Egoizm to bardzo negatywna cecha, która to polega na stawianiu własnej osoby ponad inne. Osoby takie zawsze działają na rzecz własnego interesu.

Inną negatywną cechą charakteru jest agresywność. a więc skłonność do agresji nie tylko fizycznej, lecz także psychicznej. Agresja fizyczna przejawia się zazwyczaj w postaci bójek, przepychanek oraz nagłej wybuchowości czy też drażliwości. Natomiast tendencja do agresji psychicznej polega na skłonności do kłócenia się oraz obrażania innych osób.

Inną niepożądaną cechą charakteru jest lenistwo, które to drażni, inne, zazwyczaj pracowite osoby. Leniwa osoba zazwyczaj unika wykonywania poszczególnych obowiązków oraz często pewne sprawy odwleka w czasie. Ponadto w przypadku wykonywania jakiejś zleconej czynności jest zazwyczaj bardzo powolna, co opóźnia ich wykonanie.

lenistwo

Negatywną cechą charakteru u człowieka jest także upór oraz zawziętość w działaniu. Co prawda czasem te cechy charakteru, okazują się przydatne w życiu, bowiem osoby takie uparcie dążą do spełnienia swoich marzeń oraz realizacji założonych planów, niemniej zbytni upór bardzo często może prowadzić do wielu nieprzyjemnych nieporozumień.

Inne bardzo negatywne cechy charakteru to nieuczciwość, obłuda oraz opryskliwość. Nieuczciwość, to nic innego jak tendencja do postępowania niezgodnie z przyjętymi normami. Osoby takie bardzo często mijają się z prawdą oraz zazwyczaj nie dotrzymują obietnic.
Z kolei do osób obłudnych zalicza się jednostki fałszywe oraz nieszczere. Osoby takie są zazwyczaj dwulicowe oraz potrafią kłamać drugą osobę patrząc jej prosto w twarz. Obłuda to cecha charakteru, która bardzo często wiąże z hipokryzją oraz chamstwem.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here