jakie dokumenty do rozwodu

Polacy coraz częściej się rozwodzą. Dlaczego tak się dzieje? Czyżby gorąca miłość, która im towarzyszyła tuż po ślubie z czasem całkiem wyblakła? Dwa lata temu w naszym kraju zarejestrowano niemal 200 tys. małżeństw, ale niestety w tym samym okresie rozwiodło ponad 60 tys. par! Gdyby to odpowiednio przeliczyć, to okaże się, że na każde 100 ślubów przypadły 33 rozstania!

To bardzo smutne. Jeśli osoby, które mają siebie dość z różnych powodów nie mają dzieci, to rozwód przebiegnie w innej atmosferze. Gorzej, kiedy dorastające córki i synowie są świadkami takiej sytuacji, bo jest ona dla nich sporą traumą. Najlepiej jest, gdy taki rozwód przebiega szybko i bez agresji i konfliktu. Kiedy już młodzi małżonkowie podejmą przemyślaną decyzję o rozwodzie, to powinni dowiedzieć się, jakie dokumenty do rozwodu muszą przygotować.

Jeżeli rozwodzący się ludzie nie chcę skorzystać z pomocy adwokata lub jakiegoś dobrego radcy prawnego, muszę sami poszukać w internecie lub na blogach prawniczych, co skompletować. Do pozwu o rozwód powinni głównie dołączyć oryginał odpisu aktu małżeństwa (dla sądu może być skrócony akt). Co jeszcze? Dodatkowo w przypadku, gdy małżonkowie mają wspólne, małoletnie dzieci, to muszą załączyć również ich odpisy aktów urodzenia. Nie obejdzie się także bez koniecznego uiszczenia opłaty od pozwu o rozwód, więc obok powyższych dokumentów, ważny będzie dowód uiszczenia tej opłaty (na obecną chwilę wynosi ona 600 złotych).

rozwiedziona para

Trzeba się również przygotować na to, że czasem, w przypadku złożenia wniosku o zwolnienie od kosztów sądowych, trzeba także dołączyć oświadczenie o stanie majątkowym oraz rodzinnym. Warto jeszcze pamiętać o tym, aby przygotować dokumenty za pomocą, których istnieje możliwość wykazania kosztów związanych z utrzymaniem swoich dzieci oraz dodatkowo rachunki, które będą dowodem na poniesione koszty – ma to duże znacznie np. przy orzeczeniu o wysokości należnych alimentów. A więc przypomnijmy.

Zgodnie z ustalonymi zasadami z roku 2019, w takiej sytuacji, kiedy pozew o rozwód zawiera żądanie alimentów dla siebie, załączyć należy także zaświadczenie o uzyskiwanych dochodach oraz deklaracje podatkowe razem z wykazem kosztów utrzymania. Jeśli pojawią się jakie niejasności i wątpliwości, to jednak warto poradzić się profesjonalisty zajmującego się sprawami rozwodowymi, który po dokładnym zapoznaniu się z danym przypadkiem i oczekiwaniami klienta, będzie w stanie w oparciu o własną sporą wiedzę i duże, długoletnie doświadczenie zaproponować pewien najlepszy i optymalny sposób prowadzenia konkretnej sprawy.

Jakie dokumenty do rozwodu?

Podsumowując i precyzując, przy wnoszeniu sprawy o rozwód musimy złożyć: pozew w dwóch egzemplarzach, oryginał odpisu skróconego aktu małżeństwa, odpisy skrócone aktów urodzenia niepełnoletnich dzieci (także oryginał) oraz zaświadczenie o zarobkach z ostatnich 3 miesięcy (brutto oraz netto).. W pozwie podajemy, wpisujemy następujące dane: imię, nazwisko, adres i PESEL powoda (powód tutaj to ta osoba, która oczywiście występuje z pozwem o rozwód) oraz imię, nazwisko i adres pozwanego (tutaj jest nim współmałżonek).

rozwód

Co więcej, wskazać trzeba, czy strona powodowa wnosi o rozwód z winy jednej ze stron, bez orzekania o winie,, a może też z winy obu stron. A kiedy w grę wchodzą dzieci, to także podać trzeba inne ważne informacje: o wysokości alimentów, jakiej domaga się na rzecz każdego z małoletnich dzieci od współmałżonka oraz jakiego rozstrzygnięcia powód czy powódka domaga się w kwestii uregulowania władzy rodzicielskiej (dodatkowo, przy którym z rodziców dziecko ma zostać i zamieszkać).

Istotna będzie również propozycja kontaktów z dziećmi, rodzica, z którym dzieci nie mieszkają. Uwaga! Do pozwu należy jeszcze dołączyć informację wynikającą z art. 187 § 1 pkt 3 k.p.c. (mówiącą o tym, czy strony podjęły próbę mediacji lub innego sposobu rozwiązania sporu). W uzasadnieniu wskazać trzeba najważniejsze przyczyny, które doprowadziły do rozpadu związku małżeńskiego. Potrzebne będą też dowody na poparcie twierdzeń zawartych w pozwie!

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here