Regulamin

1. Firma Adbeauty Spółka z o.o., zwany dalej Wydawcą,  operator serwisu www.beautybook.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści oraz zdjęcia publikowane w serwisie przez ogłoszeniodawców Salonów Urody.

2. Wydawca zastrzega sobie prawo w uzasadnionych przypadkach do modyfikacji przesłanych treści, zdjęć, włącznie z możliwością ich usunięcia bez powiadomienia.

3. Publikowane przez ogłoszeniodawców  treści oraz zdjęcia i video nie mogą być niezgodne z prawem lub też naruszać praw osób trzecich.

4. Wydawca zastrzega, że w publikowanych przez ogłoszeniodawców treściach oraz zdjęciach nie mogą znaleźć się treści reklamujące działalność innych przedsiębiorców lub też naruszające prawa lub interesy firmy Adbeauty Spółka z o.o. -  operatora serwisu www.beautybook.pl  Treści oraz zdjęcia zawierające takie informacje, o których mowa powyżej, mogą być niezwłocznie zmienione lub usunięte.

5. Wydawca ma prawo do niezwłocznego usunięcia treści oraz zdjęć zamieszczonych na łamach serwisu przez ogłoszeniodawców  w przypadku otrzymania informacji, iż są one niezgodne z prawem lub naruszają prawa osób trzecich.

6. Ogłoszeniodawcy  poprzez samodzielne publikowanie treści oraz zdjęć – udostępnianie materiałów za pośrednictwem serwisu www.beautybook.pl wyrażają zgodę na ich wykorzystywanie przez użytkowników w zakresie ich osobistego użytku.

7. Wydawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności w szczególności cywilnej, karnej i administracyjnej, za korzystanie przez użytkowników z serwisu  www.beautybook.plw sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszego regulaminu.

8. Korzystanie przez ogłoszeniodawców  z serwisu równoznaczne jest z wyrażeniem przez niego akceptacji dla postanowień niniejszego regulaminu.

9. Firma Adbeauty Spółka z o.o. zastrzega sobie prawo do jednostronnego dokonywania modyfikacji niniejszego regulaminu. Korzystanie przez ogłoszeniodawców z serwisu również po wprowadzeniu tych zmian równoznaczne będzie z wyrażeniem dla nich akceptacji.