Polityka prywatności

(dalej również jako: „Polityka”) 

Chronimy Twoją prywatność:

W ramach korzystania z serwisu internetowego Beautybook.pl (dalej również jako: „Serwis”) prowadzonego przez firmę Adbeauty Spółka z o.o. chronimy Twoją prywatność. Możesz mieć zatem pewność, że:

1. W ramach korzystania z serwisu internetowego Beautybook.pl (dalej również jako: „Serwis”) prowadzonego przez firmę Adbeauty Spółka z o.o. chronimy Twoją prywatność. Możesz mieć zatem pewność, że:

  • przestrzegamy obowiązujących regulacji prawnych w zakresie ochrony danych osobowych;
  • chronimy Twoje dane od strony technicznej – przechowujemy je na najwyższej klasy sprzęcie w odpowiednio zabezpieczonych centrach przechowywania informacji, do których dostęp mają wyłącznie upoważnione osoby. Skonstruowaliśmy nasz system techniczny w taki sposób, by zminimalizować ryzyko utraty jakichkolwiek danych na wypadek nagłych i nieprzewidzianych zdarzeń, np. awarii wywołanych przerwami w dostawie energii elektrycznej;
  • nie przekazujemy Twoich danych podmiotom do tego nieuprawnionym. W przypadku wykrycia nieprawidłowości lub zagrożeń powodowanych przez osoby nierespektujące przepisów prawa i regulacji obowiązujących w Serwisie współpracujemy z policją, prokuraturą, sądami, by pomóc w ujęciu osób dopuszczających się przestępstw.

2. Korzystanie z Serwisu oraz przekazywanie danych osobowych przez użytkowników Serwisu jest dobrowolne. Gromadzimy dane, które nam przekazujesz, abyś mógł prawidłowo korzystać z Serwisu i brać aktywny udział w jego społeczności.

3. Naszą intencją jest, by niniejsza Polityka pomogła Ci zrozumieć, jakie informacje gromadzimy w związku z naszymi usługami, w jaki sposób je przechowujemy i komu je przekazujemy.

4. Przetwarzane w ramach Serwisu dane osobowe, w szczególności podstawowe informacje przekazane dobrowolnie przez użytkowników Serwisu mają na celu prawidłową realizację założeń Serwisu i obowiązków wynikających z przepisów prawa oraz rozbudowę funkcjonalności Serwisu. Przetwarzamy Twoje dane w sposób zgodny z literą prawa – szczegółowe zasady znajdziesz w Regulaminie oraz poniższych zapisach Polityki.

Dane osobowe

1. Dbamy o bezpieczeństwo danych osobowych, które nam powierzasz – w tym w szczególności chronimy je przed dostępem osób nieupoważnionych.

2. W przypadku, gdy użytkownik Serwisu powierzył nam swoje dane osobowe do przetwarzania, zapewniamy mu realizację uprawnień wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), w szczególności prawo wglądu do własnych danych osobowych, prawo żądania aktualizacji i usunięcia danych osobowych oraz prawo wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych w przepisach tej ustawy.

3. Prowadzony przez nas zbiór danych osobowych został zgłoszony do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych. Administratorem danych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych jest firma Adbeauty Spółka z o.o.

4. Informujemy, że w określonych sytuacjach mamy prawny obowiązek udostępniania przekazanych przez Ciebie danych osobowych na żądanie uprawnionych organów państwa, w szczególności po przedstawieniu stosownych dokumentów potwierdzających potrzebę posiadania tych danych do prowadzonych postępowań.

5, Pamiętaj jednak – Twoja aktywność w miejscach publicznych w Serwisie, np. w komentarzach do postów w ramach Gossip Room, sprawia, że udostępniasz informacje o sobie wszystkim, którzy te strony odwiedzają. Informacje udostępnione podczas tej aktywności nie podlegają Polityce.

Pliki Cookies

Szczegółowe zasady korzystania przez nas z technologii plików Cookies zostały opisane w Polityce plików Cookies dostępnej pod adresem: http://beautybook.pl/polityka-plikow-cookies/. Nasze pliki Cookies nie są szkodliwe ani dla Ciebie ani dla Twojego komputera i danych, dlatego zalecamy niewyłączanie ich obsługi w przeglądarkach.

Kontakt z nami

Jeśli chciałbyś, żebyśmy zaktualizowali Twoje dane osobowe albo usunęli Twoje dane osobowe z naszej bazy danych, albo jeśli masz jakieś pytania na temat polityki ochrony prywatności, skontaktuj się z nami pod adresem e-mail: biuro@beautybook.pl

Postanowienia końcowe

1. Usługi i funkcje w ramach Serwisu będą z czasem ulegać rozszerzeniu. Oznacza to m.in., że w przyszłości możemy wprowadzić zmiany w niniejszym dokumencie.

2. Ogłoszenie zmian nastąpi w ten sposób, że umieścimy w ramach Serwisu informację o zmianach w Polityce Prywatności. Wraz z każdą zmianą nowa wersja Polityki Prywatności będzie się pojawiać z nową datą.

3. Jakiekolwiek wprowadzane ewentualnie zmiany w Polityce Prywatności nie wpływają na podstawową zasadę: nie udostępniamy ani nie przekazujemy wbrew prawu podmiotom trzecim jakichkolwiek danych osobowych posiadanych w ramach bazy danych osobowych Serwisu

4. W razie wątpliwości lub sprzeczności pomiędzy Polityką a udzielonymi przez użytkownika Serwisu zgodami, niezależnie od postanowień powyższych, podstawą do podejmowania oraz określenia zakresu działań są udzielone przez użytkowników Serwisu zgody. Niniejszy dokument ma natomiast charakter informacyjny.

5. Niniejsza wersja Polityki obowiązuje od dnia 4 marca 2015 roku.

Najnowsze artykuły

TOP 3 pomadek w odcieniu RED

TOP 3 pomadek w odcieniu RED

Czerwień zawsze będzie modna i ponadczasowa.  To barwa władzy, typowo...
czytaj więcej
Close-Up Collection od Nabla

Close-Up Collection od Nabla

7 czerwca miała premierę nowa kolekcja Close-Up od włoskiej firmy Nabla....
czytaj więcej
Huda Beauty vs Nabla - make up ROSE GOLD

Huda Beauty vs Nabla - make up ROSE GOLD

Rose Gold to jeden z najbardziej pożądanych kolorów ostatni czasy....
czytaj więcej
Paradise make-up hitem lata!

Paradise make-up hitem lata!

Paradise make-up zainspirowany jest kolorami lata i blaskiem letniego słońca....
czytaj więcej